"Avat" S.C. Jacek Brzeziński Anita Pagacz

O firmie

Pełna księgowość:
- Tworzenie i aktualizacja: polityki rachunkowości, obiegu dowodów księgowych, planu kont
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych (w siedzibie klienta lub siedzibie firmy)
- Rozliczenia podatkowe w zakresie CIT i VAT
- Porady księgowe
- Sporządzanie sprawozdań finansowych wg Polskich Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
- Opracowywanie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta
- Pomoc w procesie tworzenie budżetów oraz kontrola ich realizacji
- Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska naturalnego
- Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS)

Księgi przychodów i rozchodów:
- Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (w tym dla rolników)
- Rozliczenia podatkowe w zakresie podatku dochodowego oraz w zakresie podatku od towarów i usług (PIT, VAT)
- Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS/KRUS)
- Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS)
Pozostałe usługi księgowe:
- Karta Podatkowa
- Ryczałt ewidencjonowany
- Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS)
Kadry i płace
- Opracowanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania
- Dokumentacja kadrowo – płacowa
- Przygotowywanie deklaracji do: US, ZUS, PFRON
- Przygotowywanie i rozliczanie umów cywilno – prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
- Zarządzanie płatnościami wynagrodzeń i zobowiązań - publiczno-prawnych
- Doradztwo w kwestiach kadrowo-płacowych
- Przygotowywanie raportów zarządczych wg potrzeb Klienta
- Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS)
Konsulting i inne usługi
- Pomoc przy założeniu firmy (wybór odpowiedniej formy prawnej, - wybór sposobu prowadzenia ksiąg, wypełnienie odpowiednich - dokumentów do: EDG lub KRS, Urzędu Skarbowego (NIP), ZUS, Urządu - Statystycznego (REGON))
- Pomoc w wyborze Banku oraz wsparcie w założeniu konta firmowego
- Doradztwo w procesie budowania księgowości wewnętrznej oraz - controllingu finansowego